Home » Tag Archives: אימון מנהלים

Tag Archives: אימון מנהלים

דגשים במהלך אימון מנהלים

אימון אישי של מנהלים מאפשר להם להפיק את מלוא הפוטנציאל. הפקת מלוא הפוטנציאל האישי של מנהלים מסייעת להתמודד עם קשיים ולהימנע מטעויות. מבחינת מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, לאימון אישי יש יתרונות בטווח הקצר והארוך. בטווח הקצר אפשר להיעזר בפרקטיקות של אימון אישי למנהלים כדי לקבל טוב יותר החלטות מסוימות. קבלת החלטות מסוימות מסייעת להתנהלות של המנהל מול מי שנמצא מאליו ...

Read More »