Home » הכל » כיצד יש לבצע פינוי מושכר?

כיצד יש לבצע פינוי מושכר?

כיצד יש לבצע פינוי מושכר?

החשש מפני סיטואציה של פינוי מושכר מוכרת למשכירים רבים.

היא נובעת מהעובדה שלכאורה אין למשכיר כלים לפנות בעל כורחו דייר שלא מעוניין בכך.

האמת כמובן שונה ויש המון דרכים לבצע   באופן יעיל וחוקי.

יתרה על כך, ניתן להתייעץ עם אנשי מקצוע ולערב עורכי דין במידה ולא בטוחים כיצד לפנות את המושכר.

השאלה היחידה היא מתי בוחרים להתמודד עם הסיטואציה וכיצד מונעים אותה מראש.

אחת הדרכים למנוע את הסיטואציה הזו מראש היא לדאוג להגנות על המושכר והמשכיר בתוך חוזה השכירות.

אפשרות אחרת היא להתמודד עם הסיטואציה באופן שמופיע בתוך החוזה ובמקביל גם לדאוג להפעלת כלים משפטיים אחרים.

הכי חשוב לדאוג לבצע את כל התהליך של פינוי מושכר באופן שקוף.

שמירה על שקיפות תמנע מצב שבו השוכר תובע את המשכיר בגלל הפינוי וגורר אותו להליכים לא רצויים.

טיפים עבור פינוי מושכר

פינוי מושכר, פינוי שוכר, פינוי שוכרים

הכי טוב לבצע פינוי מושכר בעזרת הגשת תביעה.

תביעה לפינוי מושכר מקלה על המשכיר בכך שהיא מערבת את בית המשפט.

סדר הדין המהיר של התביעה מתבצע תוך זמן קצר של 60 יום בלבד ולכן הוא מונע עוגמת נפש.

עם זאת, על מנת שמשכיר יוכל להגיש את התביעה הזו צריכים להתקיים תנאים מסוימים.

ראשית, חשוב לבדוק שמדובר במושכר שלא חל עליו חוק הגנת הדייר.

את הבדיקה האם חוק הגנת הדייר חל על המשכיר ניתן לבצע באמצעות עורך דין שמכיר את התחום ואת הענף.

שנית, יש לוודא שהשוכר ביצע הפרה יסודית של תנאי החוזה.

גם כאן צריך מצד אחד לדאוג לניסוח ברור ומובן של התנאים בתוך החוזה, ומצד שני להתייעץ עם עורך דין בשביל להגיש את התביעה לפי הכתוב בחוזה.

במידה ומתקיימים התנאים השונים עבור הליך פינוי מושכר, ניתן לפנות לעורך דין על מנת למצות את הזכות לסעד מהיר.

לאחר מכן מגיש עורך הדין את התביעה לפינוי מושכר בשם המשכיר ומצרף מסמכים שתומכים בטענתו.

בשלבים מתקדמים נדרש בית המשפט לקיים דיון בתביעה, לתת פסק דין ולהורות על פניה להוצאה לפועל.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*