Home » הכל » הנחיות לתהליכי פינוי מושכר

הנחיות לתהליכי פינוי מושכר

הנחיות לתהליכי פינוי מושכר

פינוי מושכר, פינוי שוכר, פינוי שוכרים

תהליך של פינוי מושכר מתבצע בכמה שלבים ובכל מקרה הוא מחייב מעורבות של עורך דין.

למרות שבאופן עקרוני ניתן להגיש תביעה מן הסוג הזה גם בלי מעורבות מקצועית של עורך דין מנוסה, זה אינו מומלץ.

עורך הדין הוא הגורם האובייקטיבי היחיד שיכול ללוות את המשכיר ולהסביר לו על  המשמעות של הגשת התביעה.

יתרה על כך, עורך הדין עצמו מגיש את התביעה לבית המשפט בשמו של המשכיר ובוחר אילו מסמכים לצרף על מנת לבסס ולנמק את טענתו.

ביסוס נכון של הטענה יכלול הסברים, דוגמאות וציון משפטים ברורים בחוזה השכירות.

ככל שהטענה תהיה ברורה ומנומקת יותר, כך סביר להניח שהיא תשכנע את השופט להטיל צו פינוי מושכר.

בנוסף, נכון להיום יש למשכירים כלים חדשים שאמורים להגן עליהם מפני מצבים של חוסר רצון מצד השוכר לפנות את הנכס.

כלים אלו עולים בקנה אחד עם המאפיינים של שוק הנדל"ן ועם ההנחיות של בתי המשפט.

פינוי מושכר, פינוי שוכר, פינוי שוכרים

האם אתם עומדים בתנאים להגשת תביעה לפינוי מושכר?

הגשת תביעה לפינוי מושכר מניעה את התהליך עצמו ויכולה להסתיים בתוך תקופה קצרה של עד 60 ימים בלבד.

מצד שני, לא כל מי שיש לו נכס שעומד להשכרה או מי שמתמודד עם דייר שלא רוצה לפנות את הדירה יכול להשתמש בתהליך המשפטי הזה.

החוק בישראל קובע שישנם שני תנאים מצטברים שבאמצעותם מחליטים האם מותר למשכיר להגיש תביעה.

התנאי הראשון הוא שהדייר שמסרב לפנות את הנכס לא יהיה דייר מוגן.

במידה ומדובר בדייר מוגן לפי חוק המקרקעין והתקנות הנלוות, לא ניתן להגיש נגדו תביעה עבור פינוי מושכר.

התנאי השני הוא שהשוכר יפר באופן יסודי את חוזה השכירות.

זהו תנאי מורכב מכפי שנהוג לחשוב כי בהרבה פעמים המשכירים לא דואגים לניסוח מדויק וברור של חוזה השכירות.

יש למשל משכירים שמסתפקים בנוסח גנרי של חוזה שכירות כפי שהם מוצאים באתרי האינטרנט, מבלי לוודא שהוא מתאים לצרכים הספציפיים שלהם.

הם משתמשים בחוזה הזה בשביל לחסוך זמן וכסף אך זה עלול לעלות ביוקר במידה והניסוח מונע הגשת תביעה לפינוי מושכר.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*