Home » מאמרים » דגשים במהלך אימון מנהלים

דגשים במהלך אימון מנהלים

אימון אישי של מנהלים מאפשר להם להפיק את מלוא הפוטנציאל.

הפקת מלוא הפוטנציאל האישי של מנהלים מסייעת להתמודד עם קשיים ולהימנע מטעויות.

מבחינת מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, לאימון אישי יש יתרונות בטווח הקצר והארוך.

בטווח הקצר אפשר להיעזר בפרקטיקות של אימון אישי למנהלים כדי לקבל טוב יותר החלטות מסוימות.

קבלת החלטות מסוימות מסייעת להתנהלות של המנהל מול מי שנמצא מאליו או מול העובדים.

במקביל, האימון האישי מפתח את תחושת הביטחון אצל המנהלים וכך מסייע להם לאורך זמן.

הסיוע לאורך זמן מציב את המנהלים בעמדת עדיפות ומשפר את הדימוי העצמי שלהם.

לפיכך, מנהלים שמקבלים החלטות מתוך ביטחון עצמי בדרך כלל פחות חשופים לטעויות מאשר מנהלים שלא יודעים איך למצות את הפוטנציאל האישי שלהם.

על אף האמור לעיל, כמובן שלא כל אימון מנהלים משיג את המטרות.

יש צורך בבחירת פרקטיקה ספציפית של אימון מנהלים בשביל להפיק ממנו ערך מוסף עבור בעלי תפקידים בכירים.

מה מאפיין אימון מנהלים?

הדגש העיקרי במהלך אימון מנהלים הוא על התפקיד הייחודי שלהם.

בניגוד לאימון אישי רגיל שבו מנסים לפתח את האינטואיציה ואת הביטחון העצמי בלבד, אימון מנהלים משתנה בהתאם לסביבה שבה הם נמצאים.

זו הסיבה בגללה אימון מנהלים בתחומים פרטיים שונה מאימון אישי למנהלים בתפקידים ציבורים.

כמו כן, באימון אישי שמיועד עבור מנהלים שמים דגש על הניסיון ועל הרקע שלהם.

הניסיון והרקע חשובים כי הם חלק בלתי נפרד מארגז הכלים של המנהלים.

בעזרת דגש על הרקע ומספר שנות הניסיון אפשר ללמוד במה המנהלים טובים ומה צריך לחזק אצלם.

היכרות עם הרקע והניסיון של מנהלים בתפקידים בכירים יכולה לסייע להם להתגבר על מהמורות וקשיים.

מבחינת מנהלים בכירים בתחומים שונים של המשק, האימון האישי הוא גם פוטנציאל לשיפור הביצועים.

כל מנהל בתפקיד בכיר ישמח להגיע לתפוקה רבה יותר ולהביא לידי ביטוי את היכולות שלו.

אימון אישי מספק לאותם מנהלים את הכלים שהם מחפשים ומסייע להם להתמודד עם בעיות בלתי צפויות.

בסופו של דבר, אימון מנהלים נבנה לפי הצרכים שלהם ולכן הוא זוכה להצלחה מעוררת השראה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*